Результат торгов по состоянию на 20.03.17: Природный газ -: 6700.00 (-23.86%) |

Особи, які не беруть участі в біржових аукціонах з продажу з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку, в тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення, але бажають бути присутніми на них, зокрема представники засобів масової інформації та громадських організацій, подають Українській універсальній біржі відповідні документи до 16.00 год. робочого дня, що передує дню проведення аукціону за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф. 413.

  1. Представники громадських організацій, подають Українській універсальній біржі лист-звернення.

  2. Журналісти та працівники засобів масової інформації проходять обов’язкову акредитацію, що здійснюється безоплатно на підставі їх заяв або подання засобу масової інформації.

У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти (за наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

Журналісти та працівники засобів масової інформації, що не пройшли акредитацію до зали не допускаються.

Рішення щодо допуску представників засобів масової інформації та громадських організацій буде прийматися Аукціонним комітетом, відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2011 р. № 1064 «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу».

Для реєстрації в день проведення аукціону представники засобів масової інформації та громадських організацій, надають паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413, тел. +38 (044) 337-15-63, 337-15-64.

Лист від громадської організації

Заява журналіста (представника) ЗМІ

Подання ЗМІ