Результат торгів станом на 20.03.17: Природний газ -: 6700.00 (-23.86%) |

Будівельно-технічна експертиза, поряд з іншими видами судових інженерно-технічних експертиз, має все більше значення для встановлення істини у цивільних, господарських і навіть з кримінальних справ і базується на знаннях з області технології будівельного виробництва, будівельної механіки, технології виробництва будівельних деталей і конструкцій, організації будівельного виробництва та проектування. Далі...

Земельно-технічна експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань певних земельних ділянок, документів, які містять інформацію відносно земельної ділянки, що перебуває в провадженні органів слідства, суду та розроблення варіантів розподілу або порядку користування досліджуваних ділянок у відповідності до діючих нормативних документів. Далі...

Основними завданнями оціночно-будівельної експертизи є:

  1. визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо);
  2. визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам. Далі...

За останні роки органи слідства, суди розглядали справи пов’язані з достовірністю визначення різних видів вартості земельних ділянок.

З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики щодо вирішення питань, які потребують застосування наукових, технічних або інших спеціальних знань у 2005 році була організована самостійна судова оціночно-земельна експертиза, як підвид судової інженерно-технічної експертизи.

Оціночно-земельна експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань певних земельних ділянок, документів, які містять інформацію відносно визначення вартості об'єкта оцінки (земельної ділянки) на дату оцінки, що перебуває в провадженні органів слідства, суду. Далі...