Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

З вересня 2013 року діють нові правила визначення звичайних цін – трансфертне ціноутворення, запроваджені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 04.07.2013 р. № 408-VII.

Відповідно до пп. 14.1.251 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) трансфертне ціноутворення – система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до ст. 39 ПКУ контрольованими.

Трансфертне ціноутворення застосовується під час визначення бази оподаткування у контрольованих операціях для цілей оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість.

            Отже, контрольованими операціями для цілей трансферного ціноутворнення визнаються операції платника податків, загальна сума яких з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний звітний календарний рік, та які здійснююються з:

1). з пов'язаними особами - нерезидентами;

з пов'язаними особами - резидентами, які:

  • задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
  • застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
  • сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до цього Кодексу, станом на початок податкового (звітного) року;
  • не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року;

2). нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні. (Перелік таких держав (територій) затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 1042-р) Цей перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни.

Використання біржових котирувань під час визначення ціни контрольованої операції

  • По-перше, біржові котирування згідно п.п. 5.3.2. ст. 39 ПКУ є одним з джерел інформації, що можуть бути використані платником податків з метою визначення ціни контрольованої операції.
  • По-друге, важливо відмітити, що до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій за кодами 1001 — 1008 (зернові культури), 1501 — 1522 (рослинні та тваринні жири), 2601 — 2621 (руди), 2701 — 2716 (нафта, вугілля, газ), 2801 — 2853 (продукти неорганічної хімії), 2901 — 2942 (органічні хімічні сполуки), 7201 — 7229 (чорні метали), 7301 — 7326 (вироби з чорних металів) згідно з УКТ ЗЕД з нерезидентами, зареєстрованими у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, або які сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні, звичайна ціна на товари за рішенням платника податків може визначатися, у т.ч. згідно з біржовими котируваннями (п. 17 Підрозділу 10 “Інші перехідні положення” розділу XX “Перехідні положення” ПКУ).

Українська універсальна біржа має усе необхідне для організації та проведення біржових торгів різноманітними видами товарів, у тому числі в електронній формі, а саме: кадровим і технічним потенціалом, розвиненою мережею філій. Наші фахівці постійно підвищують кваліфікацію, вивчаючи світову практику механізмів біржової торгівлі, у тому числі електронних біржових торгів.

Електронна торгова система відповідає сучасним вимогам і зможе забезпечити автоматизацію процедур підготовки та проведення електронних біржових торгів, підтримує функцію електронного документообігу, електронного цифрового підпису (ЕЦП) та архівування електронних документів. До функціоналу ЕТС входить, у т.ч. розрахунок біржових котирувань.

Українська універсальна біржа надає повний спектр послуг (проведення біржових торгів, електронних біржових торгів, розрахунок біржових котирувань) клієнтам, які мають на меті використати біржові котирування як одне із джерел інформації для підтвердження перед податковими органами звичайної ціни у проведених ними контрольованих операціях, так і для клієнтів, які займаються експортними операціями по визначеним товарним позиціям (зернові культури, рослинні та тваринні жири, руди, нафта, вугілля, газ, продукти неорганічної хімії, органічні хімічні сполуки, чорні метали, вироби з чорних металів).

Отримати консультацію можна за тел. контакт-центру: (044) 221-32-33, (0532) 56 00 37 або e-mail: info@uub.com.ua