Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Повторний аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://uub.com.ua) 18 квітня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10:00

Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності  групи А

Назва об’єкта:  нежитлова будівля магазину загальною площею 84,2 кв.м. разом із земельною ділянкою.

Адреса об’єкта: 39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Лобановського (колишня Чапаєва),1/17.

Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код ЄДРПОУ 33014041).

Адреса балансоутримувача: 39001, Полтавська область, м. Глобине, вул. Володимирівська,144.

Відомості про Об’єкт: нежитлова будівля магазину розташована окремо. Поверхів – 1. Рік побудови - 1982.  Фундамент – бутовий, стіни – цегляні; перекриття – з/б плити;  підлога – бетон; покрівля – азбестоцемент; інженерні комунікації – наявні електрика, газопровід. Загальна площа – 84,2 кв.м.

Відомості про земельну ділянку: Земельна ділянка площею 0,017 га, кадастровий номер земельної ділянки – 5320610100:50:007:0693. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

- Початкова ціна Об’єкта без ПДВ – 70000,00 (сімдесят  тисяч грн. 00 коп.)грн.,

в тому числі  ціна Об’єкта групи А – 45090,00 (сорок п’ять тисяч дев’яносто грн.00 коп.) грн., ціна земельної ділянки, на якій розташований Об’єкт – 24910,00 (двадцять чотири тисячі дев’ятсот десять  грн. 00 коп.) грн. ПДВ – 14000,00 (чотирнадцять тисяч грн.00 коп.) грн.

- Початкова ціна  Об’єкта з ПДВ - 84000,00 (вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп) грн.

Умови продажу Об’єкта:

  • в установлений Договором купівлі - продажу строк сплатити ціну продажу Об’єкта приватизації;
  • в установлений Договором  купівлі - продажу строк прийняти Об’єкт приватизації;
  • подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством;
  • не відчужувати Об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу;
  • надавати Продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього Договору;
  • обов’язки Покупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають Об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань;
  • подальше відчуження Об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань по Договору, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного майна України;
  • у разі подальшого відчуження приватизованого Об’єкта новий власник Об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на Об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності;
  • договори про подальше відчуження Об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у Договорі, підлягають нотаріальному посвідченню;
  • відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження Об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації  на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 №1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами)

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

Грошові кошти у розмірі 8400,00 грн., що становить 10% від початкової ціни Об’єкта, вносяться одержувачу:  РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Держказначейська служба України, МФО 820172,  р/р № 37318055009476.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу:  РВ ФДМУ по Полтавській області, код ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019,                         р/р № 37185500900001.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Повторний аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://uub.com.ua) 18 квітня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону  (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заяви на участь в повторному аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52.Тел. (0532) 56-00-37) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні - 14 квітня 2017 року до 16.00.

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кім.  418 тел (0532) 56-35-55, 2-24-86.

Заява.