Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Повторний аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://uub.com.ua) 03 січня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10:00

Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів 

державної власності

  1. Назва об’єкта: Нежитлова будівля.

Адреса об’єкта: 37500, Полтавська область, м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 34.

Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, код ЄДРПОУ – 26304855.

Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.

Відомості про Об’єкт: Одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент – бетонний; стіни – цегляні; перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – дерев’яна. Загальна площа – 442,9 кв.м. Рік побудови 1953. Об¢єкт розташований в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі –  не задовільний.

Відомості про земельну ділянку: згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,187 га, кадастровий номер: 5310700000:06:068:0025, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.

Початкова ціна Об’єкта без ПДВ – 704117,00 грн.,

ПДВ – 140823,40 грн.,

Початкова ціна Об’єкта з ПДВ – 844940,40 грн.

Грошові кошти у розмірі 84494,04 грн., що становить 10% від початкової ціни Об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Держказначейська служба України, МФО 820172, р/р №37318055009476.


  1. Назва об’єкта: Нежитлова будівля.

Адреса об’єкта: 37500, Полтавська область, м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3.

Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, код ЄДРПОУ – 26304855.

Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.

Відомості про Об’єкт: Одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент – бетонний; стіни – цегляні; перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – дерев’яна. Загальна площа – 360,0 кв.м. Рік побудови 1892. Об¢єкт розташований в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі –  не задовільний.

Відомості про земельну ділянку: згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0534 га, кадастровий номер: 5310700000:06:069:0012, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.

Початкова ціна Об’єкта без ПДВ – 605993,00 грн.,

ПДВ – 121198,60 грн.,

Початкова ціна Об’єкта з ПДВ – 727191,60 грн.

Грошові кошти у розмірі 72719,16 грн., що становить 10% від початкової ціни Об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Держказначейська служба України , МФО 820172, р/р №37318055009476.

Умови продажу Об’єктів:

- в установлений Договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу Об’єкт приватизації;

- в установлений  Договором  купівлі-продажу строк прийняти Об’єкт приватизації;

- подальше використання Об’єкта покупець вирішує самостійно;

- питання користування земельною ділянкою покупець Об’єкта вирішує самостійно, в межах чинного законодавства, після набуття права власності на Об’єкт;

- не відчужувати Об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу;

- надавати Продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього Договору;

- обов’язки Покупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають Об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань;

- подальше відчуження Об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань по Договору, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного майна України;

- у разі подальшого відчуження приватизованого Об’єкта новий власник Об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на Об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності;

- договори про подальше відчуження Об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у Договорі, підлягають нотаріальному посвідченню;

- відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження Об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Повторний аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації  на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 №1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в повторному аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Плата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, р/р №37185500900001.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Повторний аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://uub.com.ua) 03 січня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону  (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заяви на участь в повторному аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://auk@uub.com.ua.

Термін прийняття заяв до 17 години 15 хвилин 30 грудня 2016 року включно.

Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кім. 418 тел. (05322) 2-24-86».

Крім того, повідомляємо, що за підготовку матеріалів і своєчасне їх надання організатору аукціону, відповідальною особою призначено заступника начальника відділу приватизації та постприватизаційного супроводження Прядка Сергія Анатолійовича (тел. 563-555, ел.пошта: psa_53@spfu.gov.ua.).

Зразок договору.

Заява.