Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 23.03.2018, час початку внесення цінових пропозицій (час початку аукціону) – 10:00

ІНФОРМАЦІЯ

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля» 

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля».

Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.

Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять

 • 50 будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди знаходяться у м. Львові та 27 будівель та споруд знаходяться у Львівській обл., смт. Новий Яричів;
 • обладнання, устаткування, прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.

До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:  підвал ЦО, дизель-генератор для підвалу ЦО, система подачі, очистки та фільтрації повітря та два 12-квартирних житлових будинки.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами;
 • Виробництво контрольно-вимірювальних приладів;
 • Виробництво підіймально-транспортного устаткування;
 • Виробництво інших виробів з пластмас;
 • Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
 • Виробництво залізничного рухомого складу.

Відомості про земельну ділянку:

3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7.

13,3899 га за адресою: Львівська обл. Кам'янка-Бузький р-н, смт. Новий Яричів, вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять до складу ЄМК та належать приватним власникам).

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Основні показники діяльності підприємства:

Статутний капітал – 17 784 тис. грн.

з/п

Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
1 Обсяг реалізованої продукції тис. грн. 2762 3580 4799 4946
2 Балансовий прибуток тис. грн. -13833 -14240 -14551 -15022
3 Величина чистого прибутку, тис. грн. -522 -406 -311 -471
4 Рентабельність, % - - - -
5 Вартість активів, тис. грн. 2843 3081 2799 3143
6 Вартість власного капіталу, тис.грн. 14530 14448 14104 14005
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн. 538 775 570 945
8 Кредиторська заборгованість, тис.грн. в т.ч. пільгові пенсії по списку № 1 622 732 309 706

Кількість та склад робочих місць станом  на 01.02.2018р:

Директор 1
Заступник директора 1
Головний бухгалтер 1
Заступник головного бухгалтера 1
Спеціалісти 6
Службовці 1
Основні  робочі 10
Допоміжні робочі 3
Охорона 5
МОП 1

Кількість робочих місць - 30

Кількість працюючих30 осіб

 • Початкова ціна становить 56 436 840 грн (п’ятдесят шість мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімсот сорок) гривень, в тому числі ПДВ – 9 406 140 грн (дев’ять мільйонів чотириста шість тисяч сто сорок) гривень.
 • Умови продажу:
 • збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту укладання договору купівлі-продажу;
 • покупець є правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства;
 • збереження кількості існуючих робочих місць;
 • забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм, правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України;
 • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від  дати переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
 • покупцю в установленому законодавством порядку укласти з Фондом державного майна України договір про безоплатне зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»;
 • забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до договору на відповідальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження такого майна, а також створення умов для відчуження цього майна;
 • сприяти передачі житлових будинків до комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства;
 • збереження стендів СПЦ 3 інв. № 38875 і СКУ інв. № 20986А, які вмонтовані в приміщення № 69 площею 375,25 кв.м., що розташоване на другому поверсі складально-монтажного корпусу, і надання цих стендів в користування на договірних засадах спеціалізованим підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів;
 • погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП «ДЗ «Хвиля» у розмірі, яка складеться на дату підписання договору купівлі-продажу;
 • не перешкоджати працівникам ДП ДНДП «КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП «КОНЕКС», які розташовані на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, в частині надання підходів і під’їздів до місця здійснення господарської діяльності на правах сервітуту, користування сходовою кліткою і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення водо- та енергопостачання. На період надзвичайного стану забезпечувати виділення місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 100 чоловік) у приміщенні підвала цивільної оборони – бомбосховищі;
 • забезпечити на договірних засадах надання підходів і під’їздів до приміщень приватного підприємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в складально-монтажному корпусі.
 • забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища;
 • питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку;
 • в установленому законодавством порядку забезпечити здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»;

протягом п’яти років з моменту укладання договору купівлі-продажу не відчужувати єдиний майновий комплекс іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний;

подальше відчуження та передача в заставу майна покупцем в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням Фондом державного майна України із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

На покупців об'єкту приватизації поширюються обмеження, визначені частиною першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Покупець  сплачує винагороду  організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945.

Грошові кошти в розмірі 5 643 684 грн (п’ять мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот вісімдесят чотири) гривні, що становить 10% початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні  19.03.2018 до 1700.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 23.03.2018, час початку внесення цінових пропозицій (час початку аукціону) - 1000, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) - 1200. Адреса веб-сайту організатора аукціону: www.uub.com.ua.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронні адреси kiev@uub.com.ua або auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Київської філії Української універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55, оф.413, з 900 до 1700, обідня перерва з 1300 до 1400, тел. (44) 278 04 27) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002  за № 284/6572.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7 поверх, кім. 721/3, понеділок-четвер з 930 до 1700, у п’ятницю та передсвяткові дні з 930 до 1500. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, (044) 284-52-40.

Ознайомитись з об’єктом продажу можна за місцем його розташування за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7 поверх, кім. 721/3 в робочі дні з 1000 до 1500. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, (044) 284-52-40.

Заява