Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 20 січня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10:00

Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва - дільнична лікарня разом із земельною ділянкою.

Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33.

Відомості про об’єкт: двохповерхова цегляна будівля, загальною площею 3183,7 кв.м., фундамент та перекриття – залізобетонні, стіни та перегородки – цегляні, інженерні мережі – відсутні, рівень будівельної готовності – 30%. Об’єкт розташований в периферійній частині населеного пункту поруч із дорогою із твердим покриттям. Поруч розташовані житлові будинки малоповерхової забудови.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 1,8526 га., кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0105, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги..

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 643797,00 грн. (шістсот сорок три тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 276982,00 грн. (двісті сімдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійок); земельної ділянки – 366815,00 грн. (триста шістдесят шість тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень 00 копійок). Сума ПДВ становить – 128759,40 грн. (сто двадцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 40 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 772556,40 грн. (сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість гривень 40 копійок), у т.ч.: об’єкта незавершеного будівництва - дільничної лікарні  – 332378,40 грн. (триста тридцять дві тисячі триста сімдесят вісім гривень 40 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 440178,00 грн. (чотириста сорок тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання–передачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

Платіжні засоби: грошові кошти. Реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. та кошти при розрахунках за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

Грошові кошти в розмірі 77255,64 грн. (сімдесят сім тисяч двісті п’ятдесят п’ять гривень 64 копійки), що становить 10% від початкової ціни об’єкта перераховується на рахунок №37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% від початкової ціни об’єкта приватизації.

Кінцевий термін прийняття заяв  16 січня 2017 року до 18.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 20 січня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. 1-го Травня, 20, кім.402, м.Житомир, 10008, тел.(0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

Зразок договору.

Заява.