Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://uub.com.ua) 03 липня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10:00

Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів 

державної власності

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням (разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта: Полтавська область, Полтавський район, с. Абазівка, вул. Степна, 15.

Балансоутримувач: Полтавське тампонажне управління ПАТ “Укрнафта”.

Адреса балансоутримувача: 36034 м. Полтава, вул. Половки, 90.

Відомості про Об’єкт: Будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в жовтні 1992 року, призупинено в червні 1995 року.  Заходи по консервації не здійснювались. Загальна площа по проекту 108,49 кв.м., житлова площа по проекту 50,82 кв.м., будівельний об¢єм по проеку 443,36 куб.м. Ступінь будівельної готовності на час припинення будівництва - 14%. Фізичний знос: фундаменти- 60%, стіни та перегородки- 80%. Відстань до автодороги Київ-Харків-Довжанський – 0,4 км; межі обласного центру м. Полтави – 13 км.

Відомості про земельну ділянку:

Площа земельної ділянки: 0,1237 га.

Кадастровий номер: 5324080101:01:004:0425.

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Початкова ціна Об’єкта без ПДВ – 63270,00 грн.,

у т.ч.: ціна Об’єкта групи Д – 20470,00 грн.,

ціна земельної ділянки, на якій розташований Об’єкт групи Д – 42800,00 грн.;

ПДВ – 12654,00 грн.

Початкова ціна Об’єкта з ПДВ –  75924,00 грн.

Умови продажу Об’єкта:

- в установлений Договором купівлі - продажу строк сплатити ціну продажу Об’єкта приватизації;

-  в установлений  Договором  купівлі - продажу строк прийняти Об’єкт приватизації;

- завершити будівництво Об¢єкта та ввести об¢єкт в експлуатацію протягом п¢яти років з моменту підписання акта приймання – передачі;

- забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію Об¢єкта;

- подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством;

- не відчужувати Об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу;

- надавати Продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього Договору;

- обов’язки Покупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають Об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких  зобов’язань;

- подальше відчуження Об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань по Договору, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного майна України;

- у разі подальшого відчуження приватизованого Об’єкта новий власник Об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на Об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності;

- договори про подальше відчуження Об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у Договорі, підлягають нотаріальному посвідченню;

- відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження Об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Грошові кошти у розмірі 7592,4 грн., що становить 10% від початкової ціни Об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Держказначейська служба України, МФО 820172, р/р №37318055009476.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації  на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 №1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код ЄДРПОУ – 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, р/р №37185500900001.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://uub.com.ua) 03 липня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону  (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: http://auk@uub.com.ua.

Термін прийняття заяв до 17 години 00 хвилин 29 червня  2017 року включно.

Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кім. 418 тел. (05322) 2-24-86.

Заява