Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 20 березня 2017 року. Час початку торгів – 10:00

Інформація

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі об’єкта державної власності групи А

Назва об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів Кортеліської експлуатаційної дільниці, що знаходяться на балансі Ратнівського МУВГ, а саме:

- ремонтно-механічна майстерня  площею 173,6 кв.м (інв.№101034);

- гараж  площею 247,0  кв.м  (інв.№101035);

- бензовловлювач і дощоприймач (інв.№101037);

- грязевідстійник з бензовловлювачем (інв.№101038);

- шахтний колодязь (інв.№101039);

- пожрезервуар (інв.№101040);

- каналізаційно-насосна станція (КНС) (інв.№101041);

- склад ПММ площею 15,4 кв.м (інв.№101042);

- естакада для миття машин  (інв.№101043);

- технічні площадки (інв.№101044);

- водопровід і каналізація (інв.№101045);

- благоустрій вертикального планування дороги (інв.№101047);

- енергетичне господарство (інв.№101048);

- водопостачання, каналізація (інв.№101051);

- зовнішні тепломережі (інв.№101052);

- благоустрій вертикального планування дороги (інв.№101053);

- електропостачання (інв.№101054).

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, с.Кортеліси, вул.Перемоги, 2а.

Балансоутримувач: Ратнівське міжрайонне управління водного господарства.

Відомості про об’єкт приватизації: Об’єкт приватизації – група інвентарних об’єктів, до складу якої входять 17 одиниць. Оцінюваний об’єкт являє собою нежилі приміщення, найбільш ефективне використання - у якості виробничо-складських приміщень. Група об’єктів знаходиться в периферійній, промисловій частині с.Кортеліси. Забудова оточуючої території представлена промисловою забудовою. Доїзд до об’єкта зручний, з асфальтовим покриттям. Об’єкти на даний час не використовуються.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 219500 (двісті дев’ятнадцять тисяч п’ятсот) гривень 00 коп.,  ПДВ (у розмірі 20%) – 43900  (сорок три тисячі дев’ятсот) гривень 00  коп.

Початкова ціна об’єкта приватизації  з урахуванням ПДВ  –  263400 (двісті шістдесят три тисячі чотириста) гривень 00 коп.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта: 26340  (двадцять шість тисяч триста сорок)  гривень  00 коп.

Умови продажу об’єкта приватизації:

- подальше використання об’єкта приватизації покупець вирішує самостійно;

- питання землекористування  новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства;

- здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм  та техніки безпеки  під час  експлуатації об’єкта;

- подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом трьох років та у період чинності умов договору купівлі - продажу здійснювати після повної сплати ціни продажу  виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу;

- у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності;

- переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта  приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт приватизації та його державної  реєстрації;

- на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.

    Плата за реєстрацію заяви17 гривень вноситься на р/р №37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).

Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни  продажу об’єкта  приватизації вносяться  на  р/р  №37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта приватизації для участі в аукціоні.

Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р №37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області,  МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 16 березня 2017 року до 17 год. 15 хв.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 20 березня 2017 року. Час початку торгів  - 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592 (із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного майна №867 від 26.04.2016).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул.Шевченка,52) оригінали заяв на участь в аукціоні  у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А,Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57.

Заява.