Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 23 січня 2018 року Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону)– 10.00

Інформація
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва державної власності

– шопа для складання сировини

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопи для складання сировини.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Глухівський р-н, с.Баничі, вул. Мурашка, 129б.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Будівлю виробничого призначення змонтовано із збірних залізобетонних конструкцій: фундаменти стовпчасті залізобетонні; стіни – відкритий каркас із збірних залізобетонних колон; покриття із збірних залізобетонних балок та дерев’яних прогонів; покрівля азбестоцементна. Група капітальності – ІІ. Корисна площа – 1 300,0 м2.
Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м від траси Суми – Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи з консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 8 626,0 м2, у т. ч. під будівлею– 3 458,0 м2. Кадастровий номер 5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 87 590,00 грн. ПДВ – 17 518,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 105 108,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єктаприватизації, вносяться на р/р No 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення, виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (об’єкта незавершеного будівництва) у встановленому законодавством порядку, засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р No 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 19 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 січня 2018 року Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону)– 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 No 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за No 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 No 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 1998 року за No 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

Заява