Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://www.uub.com.ua) 27 жовтня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00

ІНФОРМАЦІЯ

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації групи Ж

– «Танцювальний майданчик», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4-Б.

Назва об’єкта: «Танцювальний майданчик»

Адреса об’єкта: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4-Б.

Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 00190905 ПрАТ „Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” за адресою: 50064, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,    вул. Рудна, 47.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлову будівлю літ. А-1 загальною площею 144,3 кв. м, будівлю каси літ. Б, навіс літ. В, огорожа № 1-2, замощення літ. І. Рік побудови – 1967. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. На теперішній час об’єкт не використовується. Потребує ремонтно-відновлюваних робіт. До нежитлової будівлі підведено електропостачання. Об’єкт знаходиться в рекреаційній зоні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 368 650, 00 грн., ПДВ – 73 730, 00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 442 380, 00 грн.

Призначення об’єкта: дозвілля населення.

Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарно–екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 44 238, 00 грн, що складає 10% від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями  на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації - «Танцювальний майданчик», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,  вул. Каткова, 4-Б).

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 23 жовтня 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://www.uub.com.ua) 27 жовтня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, к. 38) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

Заява