Результат торгів станом на 20.03.17: Природний газ -: 6700.00 (-23.86%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 23.12.2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 10:00

ІНФОРМАЦІЯ

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності

групи Ж

 Назва об’єкта приватизації: туристично-оздоровчий комплекс „Горіховий гай”.

Місцезнаходження: Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ,  вул. Курортна, 25.

Зберігач: ТОВ „Екотех”, код ЄДРПОУ 32140109, м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, буд.33, кв.20.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта приватизації входять:

гуртожиток, літ. А, площею 401,4 кв.м; підвал, під А, площею 8,4 кв.м; котельня, літ. Е, площею 139,4 кв.м; пральня, літ. Ж, площею 149,9 кв.м; склад, літ. З, площею  111,8 кв.м; склад, літ. К, площею 68,1 кв. м; гараж - плотницька, літ. Л, площею 43,4 кв.м; склад, літ. М, площею 21,0 кв.м; сауна, літ. Н, площею 151,4 кв.м; їдальня, літ. П, площею 1649,0 кв.м; підвал, під П, площею 513,2 кв.м; житловий корпус, літ. Т, площею 742,8 кв.м; підвал, під Т, площею 255,2 кв.м; житловий корпус, літ. У, площею 747,0 кв.м; підвал, під У, площею 253,3 кв.м; житловий корпус, літ. Ф, площею 743,3 кв.м; підвал, під Ф, площею 256,4 кв. м; житловий корпус, літ. Ч, площею 744,1 кв. м; підвал, під Ч, площею 253,6 кв.м; житловий корпус, літ. Ш, площею 741,5 кв.м; підвал, під Ш, площею 253,3 кв.м; павільйон, літ. Э, площею 151,7 кв.м; павільйон, літ. Э1, площею 36,1 кв.м; танцювальний майданчик, літ. Я, площею 302,2 кв.м; сарай, літ. Б, площею 12,0 кв.м; склад, літ. В, площею 39,6 кв.м.; склад, літ. Г, площею 20,5 кв.м.; водонапірна башта, літ. Д; убиральня, літ. И, площею 34,7 кв.м.; трансформатор, літ. С-С1; пожежний водойм, літ. Щ; оглядова яма, під Л; міст, літ. Ц; ворота, №; хвіртка, №1; паркан, №2; паркан, №3; ворота, №4; ворота, №7; паркани, №9 - №11; паркани, №13 - №17; замощення, І; майданчик, II; замощення, III; сміттєва площадка, IV; замощення, V; майданчик, VI; сходи, до С; ґанок, до А; козирок, до А; козирок, до А; боровок, до Е; димохідна труба, до Е; ґанок, до Ж; ґанок, до Ж; козирок, до Ж; ґанок, до З; ґанок, до З; ґанок, до З; козирок, до З; козирок, до З; ґанок, до П; ґанок, до П; ґанок, до П; ґанок, до П; сходи, до П; ґанок, до П; ґанок, до П; ґанок, до П; приямок, до П; приямок, до П; козирок, до П; козирок, до П; ґанок, до Т; вхід в підвал, до Т; приямок, до Т; приямок, до Т; ґанок, до У; вхід в підвал, до У; приямок, до У; приямок, до У; ґанок, до Ф; вхід в підвал, до Ф; приямок, до Ф; приямок, до Ф; ґанок, до Ч; вхід в підвал, до Ч; приямок, до Ч; приямок, до Ч; ґанок, до Ш; вхід в підвал, до Ш; приямок,  до Ш; приямок, до Ш; сходи, до Я; сходи, до Я.

Туристично-оздоровчий комплекс „Горіховий гай”  розташований на узбережжі Азовського моря. Рік побудови 1985-1989 роки. Комплекс тривалий час не працює та потребує капітального ремонту.

Відомості про земельну ділянку: об`єкт приватизації розташований на земельній ділянці, яка перебуває у користуванні обласного туристично-екскурсійного виробничого об`єднання „Запоріжтурист”, розмір земельної ділянки – 5 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 197 626,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто сім тисяч шістсот двадцять шість гривень 00 копійок).

Нарахований ПДВ – 239 525,20 грн. (двісті тридцять дев’ять тисяч п’ятсот двадцять п’ять гривень 20 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 437 151,20 грн. (один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто п’ятдесят одна гривня 20 копійок).

Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта становить 143715,12 грн. (сто сорок три тисячі сімсот п’ятнадцять гривень 12 копійок).

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:

– сплатити ціну продажу об’єкта приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

– питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства;

– збереження профілю діяльності – організація діяльності засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (КВЕД 55.20) протягом п’яти років;

– подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації.

Засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону, у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни  продажу об’єкта приватизації.

Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації, перераховується на р/р 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО 820172, одержувач - Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач - Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 19.12.2016 до 1700.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 23.12.2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 1000, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 1200. Адреса веб-сайту Організатора аукціону: www.uub.com.ua.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015  № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за  № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua.. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна (стара назва-Червоногвардійська), 40, оф. 120)), оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840, зі змінами.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 800 до 1600, п’ятниця з 800 до 1500, обідня перерва з 1200 до 1245, тел. (061) 226-07-75, 226-07-76.

Зразок заяви.

Зразок договору.