Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 17 березня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11:00

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області повідомляє про повторний продаж на аукціоні в електронній формі Єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою).

Назва об'єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.

Код об’єкта за ЄДРПОУ 01387828.

Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво житлових і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять контора за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а та виробнича база за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5.

Контора підприємства площею 147,2 м2  розташована в частині підвальних приміщень 5-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.

До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 1 507,0 м2, у т. ч.:

будівлі: контора – червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7 м2, рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова дерев’яна каркасно-щитова конструкція; гараж (літ. Б) загальною площею 391,2 м2, рік введення в експлуатацію – 1976, одноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ. В) загальною площею 184,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1964; ґанок (літ. в) загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2 рік введення в експлуатацію – 2008; цех-склад для побут. робіт, кам’яний (літ. Д) загальною площею 193,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20 кам’яний (літ. Е) загальною площею 246,9 м2, рік введення в експлуатацію – 1964; ремонтна кам’яна (літ. Ж) загальною площею 325,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1976; навіс металевий (літ. З) загальною площею 216,1 м2, рік введення в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. И) загальною площею 36,4 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;

споруди: № 1 – 6: огорожа з воротами; вимощення;

транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 38 од.

Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 1,4305 га в районі 7-го км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами, енергозабезпеченням, територія огороджена.

Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га. Кадастровий номер 5123755200:02:002:0614. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.

Основні показники діяльності підприємства.

Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство не здійснює.

Статутний капітал становить 132,0 тис. грн.

Збитки за 2016 рік – 550,6 тис. грн.

Чисельність працюючих – 7 осіб, у т. ч.: начальник, головний бухгалтер, 5 робітників, кількість робочих місць – 7.

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ– 8 175 833,33 грн (вісім мільйонів сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять три грн 33 коп.), у т. ч. : майна ЄМК – 3 330 000,00 грн (три мільйони триста тридцять тисяч грн 00 коп.), земельної ділянки – 4 845 833,33 грн (чотири мільйони вісімсот сорок п’ять тисяч вісімсот тридцять три грн 33 коп.).ПДВ – 1 635 166,67 грн (один мільйон шістсот тридцять п’ять тисяч сто шістдесят шість грн 67 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 9 811 000,00 грн (дев’ять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч грн), у т. ч.: майна ЄМК – 3 996 000,00 грн (три мільйони дев’ятьсот дев’яносто шість тисяч грн), земельної ділянки – 5 815 000,00 грн. (п’ять мільйонів вісімсот п’ятнадцять тисяч грн).

Умови продажу об’єкта:

  1. Профіль діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
  2. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства.
  3. Не допускати звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника протягом шести місяців від дня переходу до нього права власності за винятком звільнення на підставі п. 6 статті 40 Кодексу Законів про працю України, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 Кодексу Законів про працю України.
  4. Забезпечити протягом одного року з моменту переходу права власності:

4.1. Соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

4.2. Вимоги природоохоронного законодавства до користування об’єктом;

4.3. Не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами усіх рівнів.

  1. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомонтажний поїзд № 754» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законодавством порядку протягом 6 місяців.
  2. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний поїзд № 754», які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.
  3. Покупець зобов’язаний протягом року після набуття права власності на об’єкт здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації, та земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.
  4. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта приймання-передачі погашення кредиторської заборгованості станом на 31.12.2016 у сумі 3 673,8 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 862,2 тис. грн, перед пенсійним фондом – 1 046,3 тис. грн, перед бюджетом – 1 272,1 тис. грн, інші поточні зобов’язання – 493,2 тис. грн та погашення кредиторської заборгованості, яка буде визначена за період з 31.12.2016 до дати підписання акта приймання-передачі.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570 в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091.

Грошові кошти у розмірі 981 100,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 березня 2017 р. до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 17 березня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: ouub@vega.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (65012, м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1109, тел.: 731-50-36, 728-72-62.

Заява.