Результат торгів станом на 20.03.17: Природний газ -: 6700.00 (-23.86%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 16 грудня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10:00

Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною ділянкою.

Місцезнаходження: Житомирська обл.,Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Центральна, 1 Д/1. Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: фельдшерсько-акушерський пункт – одноповерхова цегляна, зовні оштукатурена будівля з напівпідвалом, загальною площею 247,9 кв.м.. Рівень будівельної готовності – 72%. По об’єкту виконано роботи: фундамент – бутобетонний; стіни та перегородки – цегляні; перекриття - залізобетонне; покрівля – азбофанера; вікна – металопластикові; вхідні двері - металеві; інженерні мережі - відсутні. До складу об’єкта входить господарська будівля та будівля туалету. Територія об’єкта не огороджена, не охороняється.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа - 0,2500 га., кадастровий номер земельної ділянки 1820983601:01:002:0560, цільове призначення – для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони та соціальної допомоги.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 158856,00 грн. (сто п’ятдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят шість гривень 00 копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 100631,00 грн. (сто тисяч шістсот тридцять одна гривня 00 копійок); земельної ділянки – 58225,00 (п’ятдесят вісім тисяч двісті двадцять п’ять гривень 00 копійок). Сума ПДВ становить – 31771,20 грн. (тридцять одна тисяча сімсот сімдесят одна гривня 20 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 190627,20 грн. (сто дев’яносто тисяч шістсот двадцять сім гривень 20 копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – фельдшерсько-акушерського пункту – 120757,20 грн. (сто двадцять тисяч сімсот п’ятдесят сім гривень 20 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 69870,00 грн. (шістдесят дев’ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання–передачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Платіжні засоби: грошові кошти. Реєстраційний внесок у розмірі 17 грн. та кошти при розрахунках за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

Грошові кошти в розмірі 19062,72 грн. (дев’ятнадцять тисяч шістдесят дві гривні 72 копійки), що становить 10% від початкової ціни об’єкта перераховується на рахунок №37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

Кінцевий термін прийняття заяв 12 грудня 2016 року до 18.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 16 грудня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. 1-го Травня, 20, кім.402, м.Житомир, 10008, тел.(0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

Зразок заяви.

Зразок договору.