Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено УКРАЇНСЬКОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ 10 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00

Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта групи А

- єдиного майнового комплексу Державного підприємства ”Енергомонтажний поїзд №754”( разом із земельною ділянкою).

Назва об`єкту приватизації: єдиний майновий комплекс  Державного підприємства ”Енергомонтажний поїзд №754”(разом із земельною ділянкою).

Адреса об`єкта  приватизації:    65039, м.Одеса, вул.Семінарська,15-А.

Код об’єкта за ЄДРПОУ:   01387828.

Вид діяльності підприємства:  електромонтажні роботи, будівництво житлових і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.

Відомості  про об`єкт приватизації. 

         До складу ЄМК входять контора за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська,15-А та  виробнича база за адресою:  Одеська область, Овідіопольсьткий район, смт.Авангард, вул.Базова,5.

Контора підприємства площею 147,2кв.м розташована в частині підвальних приміщень 5-ти поверхового житлового будинку за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська,15-А.

До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 1507,0 кв. м.,     у тому числі:

- Будівлі: контора-червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7кв.м, рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова дерев’яна каркасно-щитова конструкція;  гараж (літ.Б) загальною площею 391,2кв.м., рік введення в експлуатацію – 1976, одноповерховий, кам’яний;  склад цегляний (літ.В) загальною площею 184,1кв.м,  рік введення в експлуатацію – 1964; ганок (літ в) загальною площею 38,6кв.м, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс металевий (літ.Г) загальною площею 229,1кв.м рік введення в експлуатацію – 2008; цех-склад для побут.робіт кам’янимй (літ.Д) загальною площею 193,1кв.м, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20 кам’яний (літ. Е) загальною площею 246,9кв.м, рік введення в експлуатацію – 1964; ремонтна кам’яна (літ.Ж) загальною площею 325,6кв.м, рік введення в експлуатацію – 1976; навіс металевий (літ.З) загальною площею 216,1кв.м, рік введення в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ.И) загальною площею 36,4кв.м, рік введення в експлуатацію – 1964.

- Споруди: №№1-6: огорожа з воротами; вимощення.

 - Транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 38 одиниць.

Майно підприємства розташовано на земельній ділянці 1,4305га в районі 7км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами,  енергозабезпеченням,  територія огороджена.

 Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га.

 Кадастровий номер: 5123755200:02:002:0614.

Категорія земель: землі промисловості.

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємства.

Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.

Основні показники діяльності підприємства.

Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство не здійснює.

Статутний капітал становить 132,0 тис. грн.

Збитки станом на 31.07.2017 року – 1034,6 тис.грн.

Чисельність  працюючих – 7 осіб, у тому числі: начальник, головний бухгалтер,  5 одиниць робітників, кількість робочих місць - 7.

Початкова ціна  Обєкта приватизації

без  ПДВ                                                – 8 723 000,00 грн. (вісім мільйонів

сімсот двадцять три тисячі  грн. 00 коп.).

в т.ч. :

- майна ЄМК                              - 2 607 000,00 грн. (два мільйони шістсот сім

тисяч грн. 00 коп.).

- земельної ділянки               - 6 116 000,00 грн.(шість мільйонів сто шістнадцять

тисяч грн. 00 коп.).

ПДВ                                                 –   1 744600,00 грн. (один мільйон сімсот сорок чотири тисячі шістсот  грн. 00 коп.).

Початкова ціна

обєкта  приватизації з  ПДВ             – 10 467 600,00  грн. (десять

мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч

шістсот грн. 00 коп.).

в т.ч.:

- майна ЄМК                                         -  3 128 400,00 грн. (три мільони

сто двадцять вісім тисяч чотириста грн.).

- земельної ділянки                           - 7 339 200,00 грн. (сім мільйонів триста

тридцять дев’ять  тисяч двісті грн.).

Умови продажу об’єкта:   

  1. Профіль діяльності підприємства покупець вирішує самостійно.
  2. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства.
  3. Не допускати звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника протягом шести місяців від дня переходу до нього права власності за винятком звільнення на підставі п.6 статті 40 Кодексу Законів про працю України, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 Кодексу Законів про працю України.
  4. Забезпечити протягом одного року з моменту переходу права власності:

4.1. соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

4.2.  вимоги природоохоронного законодавства до користування об’єктом;

4.3. не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами усіх рівнів.

  1. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП „Енергомонтажний поїзд №754” з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законодавством порядку протягом 6 місяців.
  2. Здійснити передачу документів ДП „Енергомонтажний поїзд №754”, які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву міста Одеси протягом 6-ти місяців.
  3. Покупець зобов’язаний  протягом року після набуття права власності на об’єкт здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації та земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.
  4.  Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі погашення кредиторської заборгованості станом на 31.07.2017 року  у сумі 5098,9 тис.грн., у т.ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 1764,6 тис.грн., до пенсійного фонду –  695,1 тис.грн., до бюджету – 757,3 тис.грн., інші поточні забов`язання – 1881,9 тис.грн., та погашення іншої кредиторської заборгованості (пеня, штрафи та інш.), яка буде визначена за період з 01.08.2017 по дату підписання акту приймання-передачі.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та платежі за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача РВ ФДМУ по Одеській області,  р/р №37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса,  МФО 828011, код 20984091.

Грошові кошти у розмірі 1 046 760,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу - РВ ФДМУ по Одеській області на р/р №37318033000044; МФО 820172; код  20984091; Банк ДКСУ м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об'єкта приватизації.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 06 листопада 2017р. до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено УКРАЇНСЬКОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ 10 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон  в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,  у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні  та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ на електрону адресу: ouub@vega.com.ua.

         Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані  направити  на  адресу  УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ 65012, м. Одеса, вул. Ясна,12 оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 години  при сприянні регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в  регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області за адресою: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11 поверх, каб. 1109, за телефонами 731-50-36, 728-72-62.

Заява