Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 28.04.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10:00

Інформація

про продаж на аукціоні в електронній формі  об’єкта малої приватизації державної власності групи Ж - лазні разом із земельними  ділянками, на яких вона розташована, що перебувала на балансі  ліквідованого ВАСТ "Нове життя"

 Назва об’єкта: лазня разом із земельними  ділянками, на яких вона розташована.

Місцезнаходження об'єкта: вул.Дружби народів, 13, с.Малятинці,  Кіцманський р-н, Чернівецька обл.

Відомості про об'єкт:

Будівля лазні (літ. А) - одноповерхова  цегляна будівля загальною площею  - 193,2м² (рік будівництва – 1975),

сарай (літ. Б) - одноповерхова  цегляна споруда, площа забудови  - 20,0 м² (рік будівництва - 1975),

водоочисна (літ. В) -  одноповерхова цегляна споруда,  площа забудови  - 34,1 м².

Відомості про земельну ділянку:  Розмір земельних  ділянок (всього): загальною площею - 0,1489 га в т.ч.:

земельна ділянка №1 (будівля лазні) - 0,1051 га, кадастровий

№ 7322585500:02:002:0210

земельна ділянка №2 (сарай) – 0,0030 га; кадастровий №7322585500:02:002:0211;

земельна ділянка №3 (водоочисна споруда) - 0,0408 га, кадастровий №7322585500:02:001:0675”.

Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування  інших будівель громадської забудови.

Категорія земель: Землі  житлової та громадської забудови.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ - 104692,00 грн.  (сто чотири тисячі шістсот дев’яносто дві грн. 00 коп.) , в тому числі :

- ціна об`єкта державної власності групи Ж – 56633,00 грн.  (п’ятдесят шість тисяч шістсот тридцять три грн. 00 коп.),

- ціна земельних ділянок, на якій розташований об’єкт групи Ж – 48059,0 грн. (сорок вісім тисяч п’ятдесят дев’ять гривень  00 копійок).

Сума ПДВ для об’єкта приватизації - 20938,40 грн. (двадцять тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень сорок копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 125630,40 (сто двадцять п’ять тисяч шістсот тридцять гривень  сорок копійок).

Умови продажу об'єкта приватизації:

  1. Питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
  2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства під час експлуатації об’єкта.
  3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець зобов`язаний здійснити державну реєстрацію права власності нерухомого майна, що входить до складу об`єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію права власності на земельні ділянки в установленому законодавством порядку.
  4. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
  5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 12563,04  грн., що становить 10% від початкової ціни об¢єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вносяться: отримувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172,  Держказначейська служба України, м.Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта  приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 28.04.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) - 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв: 24.04.2017 р. до 18.00 включно.

Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за  адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

*Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ:  http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html

Заява.