Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 28.03.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10:00

Інформація

про продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання за методом зниження ціни об’єкта незавершеного будівництва державної власності – молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала на балансі ТОВ “Олексіївське” (державну реєстрацію товариства припинено)

 Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала на балансі ТОВ “Олексіївське”(державну реєстрацію товариства припинено)

Місцезнаходження об'єкта: вул.Б.Хмельницького,21-а, с.Новоолексіївка, Сокирянського району Чернівецької області

Відомості про об'єкт:     Об´єкт незавершеного будівництва – молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби знаходиться  на околиці села Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.

На будівельному майданчику розпочате будівництво:

1.Родильної на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220 голів – являє собою незавершену будівництвом одноповерхову будівлю Н – подібної форми. Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою біля 1 м. Технічний стан – незадовільний.

  1. Корівника на 200 голів – являє собою незавершену будівництвом будівлю Н – подібної форми, що складається з двох двохрядних корівників на 100 корів кожний, між якими знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний.

3.Кормоцеху – являє собою незавершену будівництвом двоповерхову прямокутну будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на І поверсі змонтовані перемички на ІІ пов. не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовільний.

4.Санпропускника на 15 чол. – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан – незадовільний.

Об’єкт незаконсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня.

На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху. Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливо та економічно недоцільно.

Технічний стан  об’єкта  – незадовільний.

Відомості про земельну ділянку:  Земельна ділянка сільськогосподарського призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього – 0,8459 га, в т.ч. під забудовою – 0,2620 га;

Початкова ціна об'єкта приватизації  без урахування ПДВ – 34558,00 грн. (тридцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т.ч.:

  • незавершених будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби – 33748,00 грн. (тридцять три тисячі сімсот сорок вісім гривень 00 коп.)
  • матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для будівництва – 810,00 грн. (вісімсот десять гривень 00 коп.).

Сума ПДВ – 6911,60 грн. (шість тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.), Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 41469,60 грн. (сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп. )

Умови продажу об'єкта приватизації:

1 Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об`єкт, в належний стан  (провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства, протягом 3-х років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.

  1. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
  2. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
  3. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
  4. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 4146,96 грн., що становить 10% від початкової ціни об¢єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вносяться: отримувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172,  Держказначейська служба України, м.Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта  приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 28.03.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) - 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв: 24.03.2017 р. до 18.00 включно.

Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за  адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. *Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ:  http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html

Заява.