Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 25.07.2017 Українською універсальною біржею, (адреса веб-сайту www.uub.com.ua) час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 12:00

І н ф о р м а ц і я

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А

  1. Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1127,4 кв.м (разом із земельною ділянкою)

Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.

Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976, адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1127,4 кв.м, 1956 року побудови.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 1437 кв.м, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється  на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільникпродукт».

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1133037,00 грн., у тому числі: вартість будівель – 941320,00 грн., вартість земельної ділянки – 191717,00 грн.

Сума ПДВ – 226607,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1359644,40 грн., у тому числі: вартість будівель – 1129584,00 грн., вартість земельної ділянки – 230060,40 грн.

Умови продажу:

протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень встановлених ст. 32 Закону України «Про курорти».

Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Засоби платежу – грошові кошти.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн. та кошти  під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015,  код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів - РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в сумі 135964,44 грн., що становлять 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172,  код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач - РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 21.07.2017 року включно до 16.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено 25.07.2017 Українською універсальною біржею, (адреса веб-сайту www.uub.com.ua) час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 14.00.

Аукціон в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. тел.(0532)56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області  за адресою:  м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,  каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю  з 8.00 до 16.00.

Заява