Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://www.uub.com.ua) 17 березня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11:00

ІНФОРМАЦІЯ

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі об’єкта приватизації групи Ж – «Дитячий комбінат № 2(63)» (недіючий), розташованого за адресою: м. Кривий Ріг,  пр. Південний, 9

 Назва об’єкта: «Дитячий комбінат №2 (63)» (недіючий).

Адреса об’єкта: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Південний, 9.

Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 00191000 Публічне акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг.

Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входить: цегляна двоповерхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 547,3 кв. м., цегляна господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 кв. м., І – басейн, ІІ – вимощення, №1-3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. Рік вводу в експлуатацію – 1958. Потребує проведення капітального ремонту, посилення та відновлення експлуатаційних властивостей. Основні комунікації в незадовільному стані.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 780 534,00 грн., ПДВ – 156 106,80 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 936 640,80 грн.

Умови продажу: використовувати за призначенням; можливе перепрофілювання об’єкту з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань організації дозвілля дітей та за згодою державного органу приватизації; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарно–екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону за методом зниження ціни у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у розмірі 17 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні за методом зниження ціни, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 93 664,08 грн., що складає 10% від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями  на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації - «Дитячий комбінат № 2(63)» (недіючий), розташованого за адресою: Дніпропетровська область,           м. Кривий Ріг, пр. Південний, 9).

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні за методом зниження ціни – 13 березня 2017 року до 17.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://www.uub.com.ua) 17 березня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону за методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, к. 38) оригінали заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

 Заява.