Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 грудня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону)– 10.00

Інформація

про  повторний продаж  на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) загальною площею 14,7 м2; зварочна (літ. Е-1Н,е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ. Д-1Н) загальною площею 56,8 м2.

Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/1.

Балансоутримувач відсутній.

Відомості про об’єкт: розташований на закритій території з обмеженим  доступом, в периферійній промисловій зоні населеного пункту з помірно розвиненою соціальнопобутовою інфраструктурою. Не використовується більше десяти років. Будівлі, що входять до складу об’єкта, по своєму функціональному призначенню є виробничо-складськими будівлями. Стан об’єкта задовільний та придатний до експлуатації. Електропостачання та водопостачання відсутнє. Вхід до будівель, що входять до складу об’єкта приватизації, окремий. Інформація щодо року будівництва відсутня. Група капітальності будівель – ІІ. Висота будівель – 2,95 – 6,08 м.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 351,00 грн, ПДВ – 7 270,20 грн.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 43 621,20 грн.

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливе тільки після повної сплати за об’єкт та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом приймання-передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р No 37189506700001 в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 4 362,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р No37319070002543 в ДКСУ, м.Київ, МФО 820172, код за  ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області. Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні  – 18 грудня 2017 року  до 17.30 включно.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 грудня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону)– 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій  (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року No 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за No 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня  1998 року No 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за No 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихід-

них), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі  (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

Заява