Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 січня 2018 року. Час початку торгів – 10.00

Інформація

про  продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А

Назва об’єкта приватизації: окреме індивідуально визначене майно – підвальне приміщення під будівлею їдальні (М-2) загальною площею 250,8 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 45006, Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська,154.

Балансоутримувач: ТДВ «АТП 10706» (код ЄДРПОУ 05461119).

Відомості про об’єкт приватизації: Об’єкт приватизації - підвальне приміщення під будівлею їдальні (М-2) розташоване на відстані 5,8 км від центру міста, на окраїні. В кінці Ковеля в напрямку Володимир-Волинського. Цей район вважається промисловим, виробничим.

Будівля двоповерхова, цегляна, з окремою парковкою. Оцінюване підвальне приміщення розміщене з правого крила будівлі (з північної сторони). Є два входи: з боку та по цетру будівлі.

Підвальне приміщення під будівлею їдальні вже довгий час без функціонального використання, а сама їдальня (1-й пов.) частково переобладнана під офісні кабінети, а частково - розміщено кафе. Сам підвал занедбаний, стіни зволожені, повсюди грибок та вода. На підлозі стоїть вода. Лише в одному приміщенні №11 є електропостачання, всі решта без освітлення. В туалетах сантехніка, інженерні комунікації демонтовані. У приміщенні №9 (вентиляція) є вентиляційне обладнання, яке уражене корозією, морально застаріле та функціональна придатність якого викликає сумніви.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 349992 (триста сорок дев’ять  тисяч дев’ятсот дев’яносто дві) гривні 00 коп.,  ПДВ  – 69998,40 (шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім) гривень                40  коп.

Початкова ціна об’єкта приватизації  з урахуванням ПДВ  –  419990,40 (чотириста дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто) гривень 40 коп.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта: 41999,04 (сорок одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень 04 копійок.

Умови продажу об’єкта приватизації:

- подальше використання об’єкта приватизації покупець вирішує самостійно;

- питання землекористування  новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства;

- здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки  під час  експлуатації об’єкта;

- у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності;

- переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта  приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт приватизації та його державної  реєстрації;

- на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.

    Плата за реєстрацію заяви17 гривень вноситься на р/р №37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).

Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни  продажу об’єкта  приватизації вносяться  на  р/р  №37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта приватизації для участі в аукціоні.

Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р №37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області,  МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 18 січня 2018 року до 17 год. 15 хв.

      Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею  22 січня 2018 року.  Час початку торгів  - 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592 (із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного майна №867 від 26.04.2016).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул.Шевченка,52) оригінали заяв на участь в аукціоні  у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А,Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57.

Заява