Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 19 січня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00,

Інформація

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А

– єдиного майнового комплексу державного підприємства “Торговий дім “Буковинська горілка” разом із земельною ділянкою   

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Торговий дім “Буковинська горілка”

Балансоутримувач: державне підприємство “Торговий дім “Буковинська горілка”.

Код за ЄДРПОУ: 22849629.

 Місцезнаходження об'єкта: 58023, м. Чернівці, вул.Лесина,4-А.

 Предмет діяльності об'єкта: торгова діяльність в сфері оптової, роздрібної торгівлі і громадського харчування по реалізації продовольчих и непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

 Відомості про об'єкт: до складу єдиного майнового комплексу входить нежитлова будівля магазину літ.”А” площею 67,80 кв. м та земельна ділянка 7310136600:35:004:0024 площею 0,042 га. Зазначена нежитлова будівля магазину не використовується.

Об’єкт знаходиться у периферійній зоні м. Чернівці  у виробничо-складській його частині.

Місце розташування об’єкту оцінки відносно основних центрів:

- відстань до центру міста                             - 6,0 км;

- відстань до залізничного вокзалу               - 8,3 км;

- відстань до міжміського автовокзалу          - 5,5 км;

- відстань до аеропорту                                - 4,5 км;

- відстань до зупинок громадського транспорту  - 1,0 – 1,5км на вул. Руській.

Наявне обладнання (9 од.). Оборотні активи у підприємства відсутні.

   Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, загальною площею 0,042 га, кадастровий номер 7310136600:35:004:0024. Право користування на земельну ділянку не оформлене.

   Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність. Баланс активів і пасивів – 285,4 тис. грн. За останні три роки підприємство не рентабельне.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

    Кількість та склад робочих місць на дату інвентаризації майна: 2 чол. (в. о. директора підприємства, головний бухгалтер).

Початкова ціна об'єкта приватизації без урахування ПДВ –352 459 грн., в т.ч.

- вартість нежитлової будівлі - 198 383,00 грн.

- вартість земельної ділянки - 151 032,00 грн.

- вартість обладнання становить 3 044,00 грн.

Сума ПДВ - 70 492,00 грн.

Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ - 422 951,00 грн.

Умови продажу та експлуатації об'єкта приватизації:

- протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний термін  за актом передачі;

- подальше використання об’єкта та умови його експлуатації  визначає покупець самостійно;

- після придбання об`єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України;

- недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від  дати переходу права власності на об’єкт приватизації;

- здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна), в установленому законодавством порядку, протягом року після набуття права власності на об’єкт;

- протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку (із можливістю зміни її цільового призначення) згідно з чинним законодавством  України;

- в установленому чинним законодавством порядку покупець зобов'язаний здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства “Торговий дім “Буковинська горілка” шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу до покупця права власності на об`єкт приватизації;

- покупець зобов'язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом  запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки;

- подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і  договором купівлі-продажу.

  Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 42 295,10 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вносяться: одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р №37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

Аукціон в електронній формі буде проведено 19 січня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) - 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018   року до 18.00 включно.

Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за  адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

*Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html

Заява