Результат торгів станом на 20.03.17: Природний газ -: 6700.00 (-23.86%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 22.12.2017 Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00

Інформація

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об’єкта: магазин (літ. А-1) з погрібом загальною площею 126,5 м2 (разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55.

Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів нежитлової нерухомості у складі:одноповерхова будівля магазину площею 95,8 м2, ІV група капітальності з підсобною спорудою підвалу (погребу) площею 30,7 м2, ІІ група капітальності.Об’єкт тривалий час корисно не використовувався, має обмежені функціональні експлуатаційні можливості.

Місцеположення: периферія, другорядна вулиця на межі виробничої та житлової зон населеного пункту, в оточенні одно- і двоповерхової житлової та громадської забудови, виробничих об’єктів, задовільний транспортний та пішохідний доступ в межах населеного пункту. Місце розташування: поруч з двоповерховими квартирними житловими будинками, доступ до необхідних інженерних мереж та комунікацій, як то централізовані електропостачання, водопостачання, газопостачання, сприяють певній інвестиційній привабливості даного об’єкта нерухомості.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 351,0 м2, у т. ч. під будівлями – 163,0 м2; під проїздами, проходами та площадками – 188,0 м2.

Дані об’єкти розташовані в межах земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 5924755800:02:001:1014 за цільовим призначенням «для роздрібної торгівлі та комерційних послуг».

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 49 110,00 грн, у т.ч. ціна об’єкта нерухомості – 37 600,00 грн; ціна земельної ділянки – 11 510,00 грн. ПДВ – 9822,00 грн.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням пдв – 58 932,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта нерухомості – 45 120,00 грн; ціна земельної ділянки – 13 812,00 грн.

Умови продажу об’єкта:подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.Грошові кошти в розмірі 5 893,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р No37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області. Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р No37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Кінцевий термін приймання заяв – 18 грудня 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено 22.12.2017 Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 No 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за No 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 No 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 1998 року за No 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

Заява