Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 04.08.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00

Інформація

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  об’єкта приватизації групи А державної власності - виробничої будівлі (корпусу блоку допоміжного) літ. А, А' площею 1085,60 м², що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ “Машзавод”

Назва об’єкта: Виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А' ) загальною площею 1 085,60 кв.м.

Місцезнаходження об'єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.

Відомості про об'єкт: Виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А,А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишнього будинку культури “Сучасник”. Загальна площа будівлі становить 1 085,6 кв.м та складається з: літ. А - 566,9 кв.м, у т.ч. площа першого поверху – 283,8 кв.м та другого поверху – 283,1 кв.м, а також літ. А' – 518,7 кв.м, у т.ч. площа першого поверху – 246,8 кв.м та другого поверху – 271,9 кв.м.

Фундамент – стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття: перший поверх – монолітні з/б по балках, другий поверх – дерев’яні, оштукатурені; дах – з/б плити; покрівля азбестоцементні листи; підлога бетонна, дощата, паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна -склоблок; двері дерев'яні, металеві; інженерні комунікації будівлі - електропостачання, центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слаботочні пристрої (на дату оцінки інженерні комунікації перебувають у зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ “Машзавод” та зі сторони ТОВ ВКФ “Юпітер”. Будівля має декілька окремих входів: з основного, бокового фасадів, а також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу обмежений через суворий пропускний режим. Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в серединній зоні міста. Під’їзні дороги до об’єкту з твердим покриттям.

Відомості про земельну ділянку: Земельна ділянка окремо не відведена. Будівля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ “Машзавод”.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 765725,00 грн.  (сімсот шістдесят п’ять тисяч сімсот двадцять п’ять гривень 00 копійок).

Сума   ПДВ – 153145,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 918870,00 грн. (дев’ятсот  вісімнадцять тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок).

 Умови продажу об'єкта приватизації :

  1. Подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно;
  2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації;
  3. Відновлення будівельно-технічного стану об’єкта приватизації протягом п’яти років з моменту набуття права власності на об’єкт.
  4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна), в установленому законодавством порядку, протягом року після набуття права власності на об’єкт.
  5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства, після набуття права власності на об’єкт.
  6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом  запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки.
  7. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 91887,00  грн., що становить 10% від початкової ціни об¢єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вносяться: отримувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172,  Держказначейська служба України, м.Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта  приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 04.08.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) - 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв: 31.07.2017 р. до 18.00 включно.

Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за  адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

*Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ:  http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html

Заява