Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 19.01.2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00

Інформація

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  об’єкта незавершеного будівництва державної власності

–  дитячої установи разом із земельною ділянкою 

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дитяча установа разом із земельною ділянкою

Місцезнаходження об'єкта: вул.В.Яцюка, с. Анадоли, Хотинського  району, Чернівецької області

Відомості про об'єкт: Об´єкт незавершеного будівництва  державної власності -         будівля дитячої установи - одноповерхова будівля з мансардою над частиною будівлі.

Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина).Поруч розташовані мережі електро та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок 2000-х років. Будівельна готовність незавершеної будівництвом будівлі дитячої установи складає 75%.

Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, яка огороджена металевою сіткою.

Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта  характеризується  добре розвинутою  інфраструктурою.  Відстань від об’єкта до:

  • до сільської ради – 200 м;
  • до автобусної зупини – 600 м;
  • до м. Хотин – 2,5 км.

Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва.

Відомості про земельну ділянку:  Цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер: 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки всього – 0,25 га;

Початкова ціна об'єкта приватизації  без урахування ПДВ – 209065,00 грн., у т.ч.:

-   вартість об’єкта незавершеного будівництва – 144864,00 грн.

- вартість земельної ділянки -  64200,00 грн.

Сума ПДВ – 41813,00 грн.

Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 250878,00 грн.

 Умови продажу об'єкта приватизації:

  1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог Земельного кодексу.
  1. Завершити будівництво об`єкта з врахуванням вимог чинного законодавства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та ввести його в експлуатацію.
  2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
  3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
  4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством.
  5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
  6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 25087,80 грн., що становить 10% від початкової ціни об¢єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вносяться: отримувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172,  Держказначейська служба України, м.Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта  приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 19.01.2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) - 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв: 15.01.2018 р. до 18.00 включно.

Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за  адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

*Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ:  http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html

Заява