Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://auk.uub.com.ua) 10 березня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11:00

ІНФОРМАЦІЯ

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта соціально-культурного призначення (група Ж) – «Спортивний майданчик з роздягальнею», розташованого а адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б

Назва об’єкта: Спортивний майданчик з роздягальнею.

Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б.

Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 00191307 ПАТ „Криворізький залізорудний комбінат” за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою спортивний майданчик з роздягальнею у складі: будівля роздягальні літ. А-1 площею 145,0 кв.м з ґанком літ. а, спортивний майданчик – І площею 7115,3 кв.м, вимощення – ІІ площею 2483,6 кв.м, огорожа № 1 площею 252,3 кв.м.

Рік введення об’єкта в експлуатацію – 1960.

Загальний технічний стан об’єкта – задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ - 946 469,00 грн., ПДВ – 189 293,80 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 135 762,80 грн.

Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю діяльності об’єкта; зобов’язати власника майна зберегти традицію щодо проведення занять для дітей на спортивному майданчику безоплатно; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарно–екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17 грн. (призначення платежу: „плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу об’єкта приватизації – „Спортивний майданчик з роздягальнею”, без ПДВ”) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 113 576,28 грн, що складає 10% від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями  на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації – „Спортивний майданчик з роздягальнею”, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б).

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 06 березня 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://auk.uub.com.ua) 10 березня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, к. 38) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

Заява.