Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19 січня 2018 року. Час початку торгів – 11.00 год.

ІНФОРМАЦІЯ

регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта групи А державної форми власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення гаражів (літера „Б”) загальною площею забудови 39,4 кв.м.

Адреса: вул. О. Ольжича, 5а, м. Заліщики, Заліщицький район, Тернопільська область, 48600

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Тернопільській області, (код ЄДРПОУ – 02362374)

Відомості про об’єкт: Нежитлові приміщення гаражів знаходяться в серединній частині міста, для яких влаштовано спільний заїзд на прибудинкову асфальтну територію, яка забезпечує маневрування транспорту. Нежитлові приміщення гаражів (літера «Б») перебувають в занедбаному стані, по функціональному призначенню не використовуються, використовується як складські. Необхідно виконати ремонтні роботи для відновлення споживчих якостей. Приміщення має оглядову яму.

Початкова ціна об’єкта приватизації без врахування ПДВ – 31 040,00 грн., сума ПДВ – 6 208,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з врахуванням ПДВ – 37 248,00 грн.

Умови продажу об’єкта :

  1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об'єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі;
  2. Подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно;
  3. Здійснити державну реєстрацію нерухомого майна – об’єкта приватизації протягом одного року з моменту підписання акта передачі;
  4. Питання користування земельною ділянкою покупець об'єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об'єкт;
  5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації;
  6. Надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти в національній валюті.

Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 3 724,80 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об'єкта приватизації з врахуванням ПДВ та послуги нотаріуса.

Плата за реєстрацію заяви, в розмірі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187501900001, одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ: 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19 січня 2018 року. Час початку торгів – 11.00 год., час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00 год.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592 (із внесеними змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов'язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна за місцем його розташуванням в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, кімната 504 тел. (0352) 25-04-87.

Заява