Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19.03.2018 року з 10 години 00 хв. до 14 години 00 хв.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ОБ’ЄКТА ГРУПИ А ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Назва об'єкта: Об’єкт групи А «Адмінбудівля (літ. А) площею 213,3 кв.м, туалет (літ. Б) та огорожа (№ 1,2,3)».

Адреса: Херсонська область, Бериславський район, м. Берислав, вул. 4-ї Гвардійської мехбригади, буд.26в

Балансоутримувач об’єкта: Управління Державної казначейської служби України у Бериславському районі Херсонської області

Характеристика об’єкта: Об’єкт являє собою адміністративну будівлю (літ. А) загальною площею 213,3 кв.м, туалет (літ. Б), огорожу №№ 1-3. Поблизу території, на якій знаходиться об’єкт, розташовані житлові будинки, автозаправка, декілька магазинів.

Адміністративна будівля (літ. А) є одноповерховою, має прямокутну проекцію в плані, виконана за безкаркасною конструктивною схемою та має кабінетну систему планування.

Туалет (літ. Б) являє собою одноповерхову будівлю.

Огорожа №№ 1,2,3 складається з металевої хвіртки, металевих воріт, огорожі цегляної.

Територія об’єкту огороджена, але не охороняється.

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації: сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних, пожежних та екологічних норм протягом року; подальше відчуження та передача в заставу в період контролю Регіональним відділенням за виконанням умов договору купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем, на момент такого відчуження.

Покупець сплачує послуги нотаріуса.

Початкова ціна об’єкта приватизації:

З урахуванням ПДВ – 447 866,40 (чотириста сорок сім тисяч вісімсот шістдесят шість гривень 40 копійок).

без урахування ПДВ – 373 222,00 грн (триста сімдесят три тисячі двісті двадцять дві гривні 00 копійок).

ПДВ - 74 644,40 грн (сімдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири гривні 40 копійок).

Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в аукціоні:  44 786,64 грн вносяться на рахунок одержувача – Регіональне відділення ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, р/р 37184000001233, код ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО – 820172.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподаткованого мінімуму  (17 грн.) та кошти при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, вносяться на рахунок одержувача – Регіональне відділення ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, р/р 37184000001233, код ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО – 820172.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19.03.2018 року з 10 години 00 хв. до 14 години 00 хв. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 15.03.2018 року до 14 годині 00 хв.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Українська універсальна біржа» (вул. Шевченка,52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами та доповненнями).

Ознайомитись з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в Українській універсальній біржі (вул. Шевченка,52, м. Полтава, 36039, тел. (0532)56-00-37) та в Регіональному відділенні Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (пр. Ушакова, 47, поверх 2, м. Херсон, 73000, тел. (0552)22-44-44).

Заява