Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://www.uub.com.ua) 23 червня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13:00

ІНФОРМАЦІЯ

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації групи А – нежитлового приміщення №22 загальною площею 415,9 кв.м

Назва об’єкта: нежитлове приміщення №22 загальною площею 415,9 кв.м.

Адреса об’єкта: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В’ячеслава Липинського (Ширшова), 9.

Балансоутримувач: колишній балансоутримувач ВАТ «Дніпромеханомонтаж», код ЄДРПОУ 01415246 (в стадії припинення)

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою вбудоване приміщення, що розташоване на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку та займає практично увесь поверх. Доступ до приміщення здійснюється  через окремий вхід з боку                  вул. В. Липинського. Рік побудови-1960. Технічний стан будівлі задовільний. Стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт). Будівля розташована на «червоній лінії» по вул. В. Липинського.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 901 558, 00 грн., ПДВ – 780 311, 60 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 4 681 869, 60 грн.

Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарно–екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 468 186,96 грн, що складає 10% від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями  на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації - нежитлове приміщення №22 загальною площею 415,9 кв.м. за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В’ячеслава Липинського (Ширшова), 9).

Кінцевий термін прийняття заяв для  участі в аукціоні – 19 червня 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (https://www.uub.com.ua)  23 червня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, к. 38) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

Заява.