Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 11 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00

І Н Ф О Р М А Ц І Я

 про продаж на аукціоні  об’єкта державної власності  групи Д незавершеного будівництва хлібозаводу (без невстановленого обладнання),  разом із земельною ділянкою, на якій він розташований 

Назва об'єкта: незавершене будівництво хлібозаводу (без невстановленого обладнання),  разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.

Адреса:  м. Корюківка, вул. Вокзальна, 26-А.

Балансоутримувач: Корюківська райспоживспілка.

Відомості про об’єкт: Незавершене будівництво хлібозаводу - виробничий корпус з прибудованим приміщенням, в якому змонтовані ємності для зберігання борошна (8 шт.); адміністративно-побутовий корпус; перехід від адміністративно-побутового до виробничого корпусу; склад солі; господарський склад; трансформаторна підстанція; фундамент під димову трубу та туалет.

Виробничий корпус з червоної цегли, каркас виконаний з залізобетонних колон, перекритий залізобетонними плитами, внутрішні перегородки частково розібрані. До виробничого корпусу прибудовані бетонні розвантажувальна та завантажувальна площадки з бетонними перекриттями. Також прибудоване закрите приміщення для зберігання борошна, в якому змонтовані металеві ємності для зберігання борошна (8шт.), приміщення перекрите залізобетонними плитами.

Адміністративно-побутовий корпус являє собою двоповерхову будівлю з червоної цегли, перекриту залізобетонними плитами, дах вкритий руберойдом, частково виконані внутрішні роботи, електропроводка місцями демонтована, частково наявні дерев’яні віконні блоки без скла, наявні сходові марші, дверні коробки та двері відсутні.

Виробничий корпус та адміністративно-побутовий корпус сполучаються переходом. Перехід – це одноповерхове приміщення з червоної цегли, перекрите залізобетонними плитами, наявні два дерев’яні віконні блоки.

Склад солі одноповерховий з червоної цегли, котлован з бетонних блоків в чотири ряди, часткове руйнування даху в наслідок розбирання внутрішніх стін, частина будівлі перекрита залізобетонними плитами, шифер відсутній, ворота (двері) не встановлені.

До складу солі прибудований господарський склад - одноповерховий з червоної цегли, перекритий залізобетонними плитами, шифер відсутній, дверей немає.

Трансформаторна підстанція це двоповерхове приміщення з червоної цегли, перекрите залізобетонними плитами, частково вкрита шифером. Трансформаторне обладнання відсутнє.

Фундамент під димову трубу - залізобетонний моноліт.

Туалет – бетонна плита на 2 очка.

Територія не огороджена. Комунікації до будівлі не підведені, по вулиці проходять електричні мережі, газопровід та водопровід. Під’їзна дорога ґрунтова.

Відомості про земельну ділянку:

Площа: 1,1024га.

Кадастровий номер: 7422410100:01:001:1137

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Установлене цільове призначення земельної ділянки: для промислового використання (незавершене будівництво хлібозаводу).

Вид використання: для промислового використання (незавершене будівництво хлібозаводу).

На земельну ділянку накладені обмеження, а саме: на площу 0,0987 га – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи, строк дії – безстроково.

Початкова ціна об'єкта разом із земельною ділянкою без ПДВ – 696149,31 грн., сума ПДВ складає – 139 229,86 грн., у т.ч. ціна земельної ділянки без урахування ПДВ –  218 605,92 грн., крім того ПДВ – 43 721,18 грн.

Початкова ціна об'єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 835 379,17 грн., у т. ч. вартість земельної ділянки з урахуванням ПДВ  - 262 327,10 грн.

Умови продажу об’єкта:

- завершення  будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років з моменту підписання акту прийому-передачі;

- подальше  використання ОНБ покупець вирішує самостійно.

- забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони  навколишнього  природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації;

  • подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням;
  • покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу  аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 83537,9 грн., що складають 10% від початкової ціни об'єкта приватизації вносяться на р/р №37319026013304, одержувач - РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку вносяться на р/р №37187500900002, одержувач - РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача - ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні − 07 вересня 2017 року.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 11 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі: 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт - www.uub.com.ua) в регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кім. 319, тел. 676-302, 3 поверх, каб. 319, тел: (0462) 67­6-302.

Заява