Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 24.04.2017 Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10:00

ІНФОРМАЦІЯ

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А

Назва об’єкта: групи інвентарних об’єктів - обладнання (72 одиниці): касовий апарат - 1 од., хліборізка - 1 од., шафа - 15 од., радіовузол - 1 од., швейна машина 1022 - 1 од., телевізор - 4 од., холодильник - 39 од., портрет Леніна - 2 од., пральна машина - 1 од., електроніка - 1 од., крісло - 2 од., килим - 4 од.

Адреса об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів - Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2.

Зберігач: ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса», код за ЄДРПОУ 05468162.

Адреса зберігача: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2.

Відомості про об’єкт: до складу обладнання входить: касовий апарат інв. № 2619, 1985 р.в. - 1 од., хліборізка інв. № 2623, 1985 р.в. - 1 од., шафа інв. № 2628, 1985 р.в. - 1 од., шафа інв. №№ 3525 - 3526, 1985 р.в. - 2 од., шафа інв. № 2797 - 2803, 1990 р.в. - 7 од., шафа інв. № 2851 - 2854, 1992 р.в. - 4 од., шафа інв. № 2107, 1989 р.в. - 1 од., радіовузол інв. № 2625, 1985 р.в. - 1 од., швейна машина 1022 інв. № 2570, 1984 р.в. - 1 од., телевізор інв. № 2691, 1980 р.в. - 1 од., телевізор «Електрон» інв. № 2810, 1989 р.в. - 1 од., телевізор інв. № 3504, 1980 р.в. - 1 од., телевізор «Берізка» інв. № 3450, 1972 р.в. - 1 од., холодильник «Апшерон» інв. № 3514, 1985 р.в. - 1 од., холодильник інв. №№ 2648 - 2657, 1976 р.в. - 10 од., холодильник інв. №№ 2779 - 2806, 1989 р.в. - 28 од., портрет Леніна інв №№ 1187-1188, 1976 р.в. - 2 од., пральна машина інв. № 2663, 1988 р.в. - 1 од., електроніка інв. № 2654, 1985 р.в. - 1 од., крісло інв. № 1982, 1982 р.в. - 2 од., килим інв. № 3128, 1990 р.в. - 4 од. Обладнання не експлуатується.

Початкова ціна без ПДВ  -  4255,00 грн., ПДВ - 851,00 грн.

            Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ - 5106,00 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець, покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Покупець сплачує Організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що складає 51,06 грн.

Засоби платежу – грошові кошти.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн. та кошти  під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015,  код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів - РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 510,60 грн., що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172,  код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач - РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 20.04.2017.

Аукціон в електронній формі буде проведено 24.04.2017 Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) - 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області  за адресою:  м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,  каб. 24, тел. 67-26-08.

Заява.