Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 12 лютого 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про продаж на аукціоні  об’єкта державної власності  групи А

- єдиного майнового комплексу колишнього державного торговельного підприємства „Експрес” (разом із земельною ділянкою) 

Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства „Експрес” (разом із земельною ділянкою)

Адреса:  м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 44

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять – 67 одиниць необоротних активів, разом із земельною ділянкою площею 0,0350 га. До складу необоротних активів ЄМК входить будівля кафе загальною площею 216,0 кв.м. Будівля кафе одноповерхова, цегляна з дерев’яним перекриттям, ІІІ групи капітальності. Рік побудови – 1980р. Будівля має чотири входи, два з яких центральні, а два службові. До будівлі підведені всі необхідні комунікації. Частину будівлі займає магазин продовольчих товарів, а другу частину – кафе. Окрім будівлі до ЄМК входять необоротні активи, а саме: стіл дубовий обідній 1,5м*0,7м. – 5 шт., стіл дубовий обідній 0,75*0,7м. – 2 шт., табурет дубовий – 25 шт. (з них 16 шт. непридатних до експлуатації та не підлягаючих відновленню), стілець банкетний барний – 6 шт., стіл розробний металевий – 1 шт.,  барна стійка та дубова дзеркальна вітрина – 1 компл.,  касовий апарат ЕРА-101 – 2 шт., касовий апарат Ера-101.10 – 1 шт., касовий апарат Міні 600.01 – 1 шт.,  стілець офісний – 2 шт., стільці – 12 шт., касовий апарат Міні 500.01 – 1 шт.,  стільці для зали – 7 шт.

Кількість та склад робочих місць: -;

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничої діяльності (Чернігівське державне торговельне підприємство „Експрес” припинило діяльність відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 30.01.2003 №63);

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Відомості про земельну ділянку:

Площа: 0,0350 га.

Кадастровий номер: 7410100000:01:032:0807

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Вид використання: для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об'єкта разом із земельною ділянкою без ПДВ – 1346801,48 грн., у т.ч. ціна земельної ділянки –  199097,50 грн., об’єкта – 1147703,98 грн. сума ПДВ складає – 269360,30  грн.

Початкова ціна об'єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 1616161,78 грн., у т. ч. вартість земельної ділянки – 238917,00 грн., об’єкта – 1377244,78 грн.

Умови продажу об’єкта:

-  подальше використання об’єкта визначає покупець;

- покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу  аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 161616,18 грн., що складають 10% від початкової ціни об'єкта приватизації вносяться на р/р №37319026013304, одержувач - РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. та кошти під час розрахунку вносяться на р/р №37187500900002, одержувач - РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача - ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні − 08 лютого 2018 року до 17-00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 12 лютого 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі: 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт - www.uub.com.ua) в регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кім. 319, тел. 676-302, 3 поверх, каб. 319, тел: (0462) 67­6-302.

Заява