Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 13.10.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00

ІНФОРМАЦІЯ

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А - єдиного майнового комплексу Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики 

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики.

Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.

Код за ЄДРПОУ: 25077191.

Місцезнаходження об'єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька область.

Види діяльності об'єкта: Виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.

Відомості про об'єкт: До складу єдиного майнового комплексу входить  417 од. основних засобів, в тому числі: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 од. Будівлі та споруди  у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в орендованому складі.

Відомості про земельну ділянку:  -

Основні показники діяльності підприємства: Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис.грн. Заборгованість станом на 28.02.2017 р.: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис.грн. Непокритий збиток минулих років – 537,8 тис.грн.

Підприємство збиткове, не рентабельне.

Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає.

Чисельність працюючих: 1 чол. (в.о.директора – 1 чол.).

            Початкова ціна об'єкта приватизації  без урахування ПДВ – 7840 грн., сума ПДВ – 1568 грн., початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 9408 грн.

Умови продажу об'єкта приватизації:

  1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
  2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
  3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов´язків підприємства.
  4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на 28.02.2017 р., зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис.грн., зобов'язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис.грн. та зі страхування в сумі 69,6 тис.грн. протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборгованості протягом 12 місяців з дня підписання до­говору купівлі-продажу.
  5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
  6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об'єкта приватизації в період чинності зобов'язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов'язань, невиконаних покупцем на момент такого відчуження.
  7. Покупець зобов'язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
  8. В установленому чинним законодавством порядку покупець зобов'язаний здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу до покупця права власності на об`єкт приватизації.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 940,80 грн., що становить 10% від початкової ціни об¢єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вносяться: отримувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р №37319044008539, МФО 820172,  Держказначейська служба України, м.Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

Аукціон в електронній формі буде проведено 13.10.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) - 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв: 09.10.2017 р. до 18 год. 00 хв. включно.

Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за  адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ:  http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Заява