Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://www.uub.соm.ua) 26 травня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13:00

ІНФОРМАЦІЯ

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта соціально-культурного призначення (група Ж) - „Шаховий клуб”, розташованого за адресою:

м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4

            Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (група .Ж) - „Шаховий клуб”

            Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4

Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 00191000 ПАТ „Південний гірничо-збагачувальний комбінат” за адресою: 50026, м. Кривий Ріг.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт соціально-культурного призначення (група Ж) - „Шаховий клуб”, до складу якого входить: будівля шахового клубу (літ. А-1) загальною площею 72,2 кв. м з ґанками  літ. а, а1, огорожа №1 – 99,4 кв. м, літній           майданчик – вимощення «І» - 87,9 кв. м.

Введений в експлуатацію у 1957 році.

Технічний стан об’єкта задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 190 763,00 грн., ПДВ – 38 152,60 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 228 915,60 грн.

Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереження профілю діяльності для надання послуг населенню міста на рівні соціальних стандартів та нормативів, передбачених законодавством; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарно–екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані с посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17 грн. (призначення платежу: „плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ”) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 22 891,56 грн., що складає 10% від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями  на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: „попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта об’єкта соціально-культурного призначення (група .Ж) - „Шаховий клуб”, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4”).

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 22 травня 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://www.uub.соm.ua) 26 травня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної біржи  (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, к. 38) оригінали заяв на участь                     в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

Заява.