Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 02 лютого 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва державної власності

Назва об’єкта: об'єкт незавершеного будівництва – 40-квартирний житловий будинок.

Місцезнаходження: вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська область, 48100.

Балансоутримувач: відсутній, об'єкт повернутий в державну власність.

Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: по будівлі, в цілому, закінчено влаштування фундаментів, частково виконано стіни підвалу із бетонних блоків. Рік початку будівництва-1989, призупинено в 1995 році. Готовність об'єкту складає до 5,56 %. Технічний стан об'єкта незадовільний, об'єкт не охороняється, не огороджений, перебуває в занедбаному стані.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 0,2211 га, кадастровий номер: 6125010100:03:002:0210, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.

Початкова ціна об'єкта приватизації  без урахування  ПДВ - 539 260,00 грн. (п’ятсот тридцять дев'ять тисяч двісті шістдесят грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ – 107 852,00 грн. (сто сім  тисяч вісімсот п’ятдесят дві  грн. 00 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахування ПДВ складає 647 112,00( шістсот сорок сім тисяч сто дванадцять грн. 00 коп.)

Умови продажу об'єкта приватизації:

  1. Завершити будівництво об'єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п'яти років з моменту підписання акта приймання-передавання;
  2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства;
  3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об'єкта приватизації;
  4. Забороняється подальше відчуження об'єкта приватизації протягом трьох років з моменту придбання його покупцем. Після спливу зазначеного терміну, відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням;
  5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством;
  6. На вимогу продавця покупець зобов'язаний до моменту введення об'єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.

Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 64 711,20 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, код ЄДРПОУ: 14037372, банк одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяви, в розмірі 17,00 грн. та  кошти  під  час  розрахунку за  придбаний об'єкт  приватизації вносяться   на  р/р № 37187501900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ: 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею  02 лютого 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592 (із внесеними змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: (електронний майданчик: https://www.uub.com.ua).

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов'язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об'єкта приватизації та послуги нотаріуса.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні –  29 січня 2018 року до 17.00

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ  ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімната 504 тел. (0352) 25-04-87.

Заява