Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 03.11.2017 Українською універсальною біржею, (адреса веб-сайту www.uub.com.ua) час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціонів) о 10.00 та 12.00

І н ф о р м а ц і я

про повторний продаж на аукціонах в електронній формі об’єктів державної власності групи А

  1. Назва об’єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 кв.м; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею 151,4 кв.м; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1164,5 кв.м (разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.

Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976, адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.

Відомості про об’єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею 1554,4 кв.м, в тому числі: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 кв.м 1994 року побудови, колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею 151,4 кв.м 1994 року побудови, колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1164,5 кв.м 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 2563 кв.м, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється  на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільникпродукт».

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 2165279,00 грн., у тому числі: вартість будівель – 1890392,00 грн., вартість земельної ділянки – 274887,00 грн.

Сума ПДВ – 433055,80 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2598334,80 грн., у тому числі: вартість будівель – 2268470,40 грн., вартість земельної ділянки – 329864,40 грн.

Умови продажу:

протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень встановлених ст. 32 Закону України «Про курорти».

Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 25983,35 грн.

Засоби платежу – грошові кошти.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн. та кошти  під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015,  код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів - РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в сумі 259833,48 грн, що становлять 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172,  код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач - РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 30.10.2017  року включно до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено 03.11.2017 Українською універсальною біржею, (адреса веб-сайту www.uub.com.ua) час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 12.00.


2. Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1127,4 кв.м (разом із земельною ділянкою)

Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.

Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976, адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1127,4 кв.м, 1956 року побудови.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 1437 кв.м, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється  на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільникпродукт».

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1133037,00 грн., у тому числі: вартість будівель – 941320,00 грн., вартість земельної ділянки – 191717,00 грн.

Сума ПДВ – 226607,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1359644,40 грн., у тому числі: вартість будівель – 1129584,00 грн., вартість земельної ділянки – 230060,40 грн.

Умови продажу:

протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень встановлених ст. 32 Закону України «Про курорти».

Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 13596,44 грн.

Засоби платежу – грошові кошти.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн. та кошти  під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015,  код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів - РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в сумі 135964,44 грн., що становлять 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172,  код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач - РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 30.10.2017  року включно до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено 03.11.2017 Українською універсальною біржею, (адреса веб-сайту www.uub.com.ua) час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 14.00.

Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. тел.(0532)56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області  за адресою:  м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,  каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю  з 8.00 до 16.00.

Заява