Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 13.01.2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 10:00

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів державної власності

Назва об’єкта: коридори першого поверху №1 площею 10,0 кв. м. та №2 площею 32,7 кв. м. двоповерхової адміністративної будівлі „А”, приміщення № 19-24 підвалу „під А” та сходова клітина ІІІ, загальною площею 132,3 кв. м., підземне приміщення „Б” площею 96,16 кв. м.

Місцезнаходження: 71140, Запорізька область, Бердянський район, смт. Андріївка, вул. Нова, 4а.

Балансоутримувач: за договором безоплатного зберігання передано на відповідальне зберігання юридичній особі – ТОВ „Вітьок”.

Відомості про об’єкт приватизації: коридори, приміщення підвалу та сходова клітина вбудовані в двоповерхову адміністративну будівлю (літера А). Група капітальності будівлі – I. Рік побудови – 1979. Технічний стан будівлі задовільний, має два входи-виходи. Вхід з центрального фасаду будівлі, оформлений ганком із залізобетонними сходами. До складу об’єкта приватизації, також, входить підземне приміщення (літера Б). Із інженерного забезпечення приміщення мають тільки електропостачання.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 108705,00 грн. (сто вісім тисяч сімсот п’ять гривень 00 копійок), ПДВ - 21741,00 грн. (двадцять одна тисяча сімсот сорок одна гривня 00 копійок).

Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ 130446,00 грн. (сто тридцять тисяч чотириста сорок шість гривень 00 копійок).

Умови продажу об’єкта:

- питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства;

- сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду Організатору аукціону, у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації – 13044,60 грн. (тринадцять тисяч сорок чотири гривні 60 копійок)., перераховується на р/р 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО 820172, одержувач - Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн. за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач - Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код ЄДРПОУ 20495280

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні 09.01.2017 до 1700.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 13.01.2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) 1000, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) 1200. Адреса веб – сайту Організатора аукціону : www.uub.com.ua.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 900 до 1700 обідня перерва з 1300 до 1400 , тел.(061) 220-02-26))  оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840, зі змінами.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 1000 до 1500 за місцем його розташування.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 800 до 1600, п’ятниця з 800 до 1500, обідня перерва з 1200 до 1245, тел. (061) 226 07 75, 226 07 76.

Зразок договору.

Заява.