Результат торгів станом на 20.03.17: Природний газ -: 6700.00 (-23.86%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 29.08.2017 Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00

Інформація

Про повторний продаж на аукціонах в електронній формі об’єктів державної власності

1.Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопи для складання сировини.

Адреса об’єкта: вул. Мурашка, 129 Б, с. Баничі, Глухівський район, Сумська область.

Балансоутримувач: відсутній.

Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні залізобетонні башмаки.

Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м. від траси Суми-Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності - 30%. Інженерні мережі до об’єкта не підведено. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи з консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер 5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 87 590,00 грн. ПДВ – 17 518,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ - 105108,00 грн, у т.ч. ПДВ – 17518,00 грн.

Грошові кошти в розмірі 10510,80 грн, що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. вноситься на р/р №37189500900001, МФО 837013  в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Винагорода Організатору аукціону за виконання цього Договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.

Аукціон в електронній формі буде проведено 29.08.2017 Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв – 25 серпя 2017 року до 17 год. 00 хв.

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою:  м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

Заява