Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Українська універсальна біржа надає повний комплекс послуг щодо реалізації об'єктів державної власності у відповідності до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803.

Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону.

Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні включає наступні кроки:

  • надання суб'єктом господарювання згоди на відчуження майна;
  • підготовку інформації про майно та умови його продажу;
  • проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;
  • укладення договору з організатором аукціону.

Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації.

Інформація про реалізацію нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту публікується виключно у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

Участь в аукціоні не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений строк документів, необхідних для реєстрації як учасників, або перебувають у стані ліквідації (юридичні особи).

Біржа надсилає протягом трьох робочих днів після проведення аукціону протокол суб’єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно. Суб’єкт господарювання протягом 10 робочих днів з дати надходження протоколу затверджує його, в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому затвердженні. Копії затвердженого протоколу чи рішення про відмову в його затвердженні подаються переможцю та організаторові аукціону.

Протокол аукціону з продажу нерухомого майна затверджується суб’єктом господарювання за умови його додаткового погодження з державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання. Погодження протоколу здійснюється шляхом засвідчення підписом керівника державного органу приватизації (уповноваженої на це особи) та скріплення печаткою.

Для погодження протоколу аукціону з продажу нерухомого майна суб’єкт господарювання подає у дводенний строк з дати надходження протоколу державному органові приватизації разом з протоколом завірені копії розпорядчого акта, яким була надана згода на відчуження майна, договору з біржею, публікації інформації про майно, що підлягає продажу, в друкованому засобі масової інформації.

Державний орган приватизації погоджує протягом п’яти робочих днів з дати надходження копій зазначених документів протокол аукціону, а в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому погодженні.

Протокол, затверджений та погоджений відповідно до вимог Порядку, є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з дати його затвердження договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та суб'єктом господарювання.

Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплати за придбане майно.

Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу. Строк оплати може бути продовжено суб'єктом господарювання ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта.

Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі.

Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає суб'єкту управління відомості про факт передачі. Суб'єкт управління забезпечує передачу відомостей про факт передачі майна до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

У зазначеному напрямку Українська універсальна біржа виконує наступні функції:

  •  співпраця з органами управління майном та органами приватизації;
  • проведення незалежної оцінки рухомого та нерухомого майна;
  • проведення аукціонів з продажу  комунального майна та його технічне забезпечення;
  • надання роз"яснень клієнтам біржі стосовно порядку проведення біржових операцій на УУБ;
  • юридичний супровід процесу відчуження державної власності.
Завдяки мережі філійі та мобільності Українська універсальна біржа надає послуги з організації та проведення аукціонів по всій території України.

Замовити послугу або отримати консультацію можна за тел. контакт-центру: (044) 221-32-33 або e-mail: info@uub.com.ua

Ви  також можете звернутися до наших філій в містах Київ, Кременчук, Запоріжжя, Суми, Харків, Херсон, Дніпропетровськ, Львів, Одеса та інших.