Результат торгів станом на 16.11.17: Підтоварник сосна EXW: 902.00 (+5.06%) |

Аукціон в електронній формі буде проведено 03.01.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10:00

Інформація

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  об’єкта малої приватизації державної власності групи Ж - лазні разом із земельними  ділянками, на яких вона розташована, що перебувала на балансі  ліквідованого ВАСТ "Нове життя"

 Назва об’єкта: лазня разом із земельними  ділянками, на яких вона розташована.

Місцезнаходження об'єкта: вул.Дружби народів, 13, с.Малятинці,  Кіцманський р-н, Чернівецька обл.

Відомості про об'єкт: Будівля лазні (літ. А) - одноповерхова  цегляна будівля загальною площею  - 193,2м² (рік будівництва – 1979),

сарай (літ. Б) - одноповерхова  цегляна споруда, площа забудови  - 20,0 м² (рік будівництва - 1979),

водоочисна (літ. В) -  одноповерхова цегляна споруда,  площа забудови  - 34,1 м².

Відомості про земельну ділянку:  Розмір земельних  ділянок (всього): загальною площею - 0,1489 га в т.ч.:

земельна ділянка №1 (будівля лазні) - 0,1051 га, кадастровий

№ 7322585500:02:002:0210

земельна ділянка №2 (сарай) – 0,0030 га; кадастровий №7322585500:02:002:0211;

земельна ділянка №3 (водоочисна споруда) - 0,0408 га, кадастровий №7322585500:02:001:0675”.

Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування  інших будівель громадської забудови.

Категорія земель: Землі  житлової та громадської забудови.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ175519,0 грн.  (сто сімдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять  гривень 00 копійок), в тому числі:

ціна об’єкта групи Ж без урахування ПДВ – 122674,00 грн.  (сто двадцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 копійок),

ціна земельних ділянок, на яких розташований  об’єкт групи Ж – 52845,0 грн. (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок п’ять гривень  00 копійок).

Сума  ПДВ – 35103,8 грн. (тридцять п’ять тисяч сто три гривні 00 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210622,80 (двісті десять тисяч шістсот двадцять дві гривні  80 копійок).

Умови продажу об'єкта приватизації:

  1. Питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
  2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства під час експлуатації об’єкта.
  3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець зобов`язаний здійснити державну реєстрацію права власності нерухомого майна, що входить до складу об`єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію права власності на земельні ділянки в установленому законодавством порядку.
  4. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
  5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 21062,28 грн., що становить 10% від початкової ціни об¢єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вносяться: отримувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172,  Держказначейська служба України, м.Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта  приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 03.01.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) - 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв: 30.12.2016 р. до 17.30 включно.

Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за  адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

*Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ:  http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html

Зразок договору.

Заява.